یکی از بهترین وسایل برای تصفیه هوا، حذف آلاینده ها (الکترو فیلتر) فیلتر الکتریکی

گرد و غبار و دوده است. این روش کارایی بالایی در حذف آلاینده ها، گرد و غبار و دوده است. همچنین کارایی بالایی در حذف ترکیبات سمی مونواکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، فرم آلدئید و ترکیبات سمی گازی دارد

معرفي صنايعي كه از ESP جهت غبارگيري مي توانند استفاده نمايند، به شرح ذيل مي باشد :

1- كارخانجات توليدي مانند كارخانجات سيمان، آهك، گچ و … در كوره ها، آسيابها، خشك كننده ها و كولرها.

2- ديگ هاي بخار با سوخت ذغالي يا آلي.

3- كوره هاي سوخت زباله و لجن.

4- صنايع توليدي آهن و فولاد.

5- كارخانجات توليدي در صنعت كاغذ و خمير كاغذ.

 

شرح كار يك دستگاه الكتروفيلتر:

الكترون ها از الكترودهاي تخليه – يا ديسشارژ الكترودها – كه با ولتاژ بالاي منفي باردار شده اند منتشر مي گردند. 

اين الكترون ها به طرف صفحات جمع كننده حركت كرده و در مسير خود با جمع شدن روي ذرات غبار، اين ذرات را نيز با بار منفي باردار مي نمايند. ميدان الكتريكي، ذرات باردار را به سوي صفحات جمع كننده اي كه ارت دار هستند

 انتقال داده و ذرات غبار بر روي اين صفحات ته نشين مي گردند. سپس با ضربات منظم چكش غبارهاي جمع آوري شده در هاپرها ريخته و از طريق سيستم هاي انتقال مواد جابه جا مي گردند.