هیتر تابشی :

کوره ی هوای گرم یک نوع از بخاری های صنعتی هستند که به هیتر تابشی شهرت دارند. 

یکی از جدیدترین روشها برای گرمایش در حجم وسیع، استفاده از هیترهای تابشی در پشت بام ها می باشد. این نوع بخاری ها انرژی لازم برای احترق مشعل را از نورخورشید دریافت می کنند.

 در این نوع از دستگاه های بخاری صنعتی از سلول های فتوولتائیک یا یک کلکتور خورشیدی و یک سیستم انتقال جمعی حرارتی برای ایجاد و انتقال گرما استفاده می شود.
در فرآیند ایجاد حرارت توسط  کوره های هوای گرم صنعتی ، انرژی نهان سوخت های مذکور با سوختن در دستگاه آزاد شده و به گرما تبدیل می شود. 

این گرما توسط فن هایی با حجم هوادهی بسیار بالا راهی منطقه موردنظر می شود. در این فرآیند به دلیل تبدیل نوعی از انرژی به نوع دیگر می توانیم نوعی از انتقال حرارت در محل کاربری را شاهد باشیم.